Anakalusugan Logo

sa anakalusugan una ang kalusugan

alagaan natin ating kalusugan

ABKalusugan

Basic tips upang maiwasan ang Sepsis

Facebook
Twitter

April 30, 2019

Ano nga ba ang Sepsis? Ayon sa isang pag-aaral, ang Sepsis ay isang sakit na dulot nang labis na paglaban ng iyong immune system sa isang infection na kapag napabayaan ay maaaring humantong sa kamatayan. Kung hindi malalapatan ng agarang treatment ay maaapektuhan nito ang organs, at tissues ng katawan. Ang infection na magiging resulta ng sepsis ay maaari rin manggaling sa iba’t ibang infection kaya kung ikaw ay may appendicitis, pneumonia, meningitis, o urinary tract infection, maaari ka ring tamaan ng sepsis.

Upang maiwasan ang sakit na ito, narito ang mga tips na kayang-kaya sundin ng lahat:

A. Good hygiene. Ito ay dapat na ginagawa na talaga sa pang araw-araw at anumang oras ngunit isasama natin sa listahang ito dahil ang simpleng pagpapanatili lamang ng gawain na ito ay nakakapagpababa ng sanhi ng diarrhea nang hanggang 40%.

B. Safe water at sanitation. Panatalihin na malinis at ligtas ang iniinom na tubig dahil nakakatulong ito na maiwasan ang bigat ng 10% na pangkalahatang sakit.

K. Ligtas na food preparation at maayos na nutrisyon sa sarili. Sa simpleng pag-iingat lamang sa paghahanda ng pagkain ay maiiwasan ang 50% na posibilidad ng sanhi ng diarrhea, at 30% naman na sanhi ng respiratory infections sa mga bata.

D. Pagpapabakuna. Ang pagpapabakuna ay nakakatulong na maiwasan ang halos 2-3 million deaths kada taon na dulot ng mga sakit kaya naman, hinihikayat ng mga ahensyang pangkalusugan na kumpletuhin ang mga bakunang para sa buong katawan.

E. Maagap na pagsailalim sa antimicrobial treatment at reassessment nito. Sa pamamagitan nito ay maiiwasan ang infection na magiging resulta ng sepsis. Ang pagsasailalim din sa treatment na ito ay makakatulong para sa mga may pneumonia na hindi magkaroon ng sakit na ito.