Anakalusugan Logo

sa anakalusugan una ang kalusugan

alagaan natin ating kalusugan

ABKalusugan

Iba’t ibang klase ng eating disorder

Facebook
Twitter

April 10, 2019

A. ANOREXIA NERVOSA

Ang anorexia nervosa ay isang klase ng eating disorder na kapag hindi naagapan ay maaaring humantong sa kamatayan. Kadalasan natutukoy ang taong mayroon nito kung ang kanyang timbang ay at least 15% na mababa sa kanilang normal o ideal body weight at kung mayroon rin itong excessive regime para hindi madagdagan ang timbang.

B. BULIMIA NERVOSA

Ang bulimia nervosa ay isa ring eating disorder na nagpapakita ng sobrang pagkain ng isang taong mayroon nito. Ngunit matapos ang sobrang pagkain ay susundan ito ng hindi tamang pagbabawas ng timbang tulad ng pagsusuka, fasting, paggamit ng mga laxatives at compulsive exercising. Isa sa maaaring resulta ng eating disorder na ito ay ang pagkakaroon ng dental problems tulad ng enamel erosion, cavities, discoloration of teeth dulot ng pagsusuka at tooth sensitivity.

K. BINGE EATING DISORDER

Ang binge eating disorder ay may pagkakatulad sa bulimia nervosa subalit ang mga taong may ganitong disorder ay hindi lamang basta kumakain ng sobra, hindi rin niya ito ma-control. Ang mga nakakaranas nito ay kumukuha o nagho-hoard ng mga pagkain sa kung saan-saang lugar na magiging resulta ng depression at guilt matapos ang ginawang compulsive eating.

D. RUMINATION DISORDER

Ang eating disorder naman na ito ay common sa mga baby at mga bata. Mapapansin na ang mga taong mayroon nito ay paulit-ulit na kinakain ang pagkaing nanguya na kahit pa nailuwa na nila ito. Upang makompirma na ang isang bata ay mayroong rumination disorder, obserbahan kung dati na ba siyang paulit-ulit na pala-nguya ng pagkain araw-araw o kung tumagal na ba ito ng isang buwan.

E. ORTHOREXIA

Ang orthorexia nervosa naman ay klase ng eating disorder na nagpapakita ng pagiging fixated ng isang taong mayroon nito na sa kanyang kinakain. Isa sa focus ng taong may orthorexia ay pagkain at ang pag-control dito na nagiging resulta ng sobrang pagiging critical sa mga pipiliing pagkain.

G. DIABULIMIA

Ang “diabulimia” ay binubuo ng salitang “diabetes” at “bulimia”. Sinasabi ng karamihan na ang mga taong dumaranas nito ay mga diabetic na umiiwas sa insulin para lamang makapag-bawas ng timbang. Kadalasan na tinatamaan ng disorder na ito ay females of all ages na mayroong Type 1 diabetes na natatakot sa posibleng ikadadagdag ng insulin sa kanilang timbang.

 

Ang pagkakaroon ng eating disorder ay maaaring dulot ng family stress, trauma o di kaya ay nasa lahi na ng pamilya. Dahil hindi madali ang pagtukoy sa isang eating disorder mas mabuti na magkaroon ng sariling kawang-gawa at agad ng magpakonsulta sa espesyalista kung may nararamdaman o napapansin na hindi normal sa pagkain.